Homepage HenriRosenberg.com

a

 

a   31  July 2013

 

 

Echt Antwaerps
F O R U M
van de joden van Antwerpen
a
twee joden, drie meningen

Plein in Rome, tussen het Capitool en de  Palatijnheuvel, waar burgers samenkwamen om publieke zaken te bespreken en recht te doen.

INHOUDSTAFEL


 

 

E-post-weekblad van de v.z.w. GOEDKOSJER
Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers – Union des Editeurs de la Presse Périodique (U.P.P.)
a

"Everyone has the right to freedom of expression.
This right shall include freedom to hold opinions and to receive
 and impart information and ideas without interference by public
authority and regardless of frontiers".

(Article 10.  of the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms).
 

a

[subscribe: here]

Forum nummers 1 t/m 175

voor Forum nummers 175 e.v. : klik hier

Nr. 1 - 12 juni 2003
Feestelijke doop én vuurproef 

Nr. 2 - 19 juni 2003
Chareidim in Israël: furieus, maar machteloos 

Nr. 2 - 20 juni 2003 (speciale editie)
Koortsachtige zoektocht van Machsike Hadass naar passende woning voor Dajan Amrom Honig 

Nr. 3 - 27 juni 2003
Nonchalante weldadigheid: kruimels voor iedereen 

Nr. 4 - 4 July 2003
Dajonim, handen uit de mouwen en aan het werk! 

Breaking News - 7 July 2003 (alleen op e-mail verzoek)
Rabbijnen geven het slechte voorbeeld 

Nr. 5 - 11 July 2003
1. Rabbijnen moeten het goede voorbeeld geven
2. Machsike Hadass organiseert zelf piraatshchite
3. De nieuwe en ware Rabbi J.T. Weiss verlaat ons
4. Oud versus nieuw schoolcomité van Jesode Hatora 

Nr.6 - 18 July 2003
Hoed af, keppeltje aan. Da’s pas beleefd! 

Nr. 7 - 25 July 2003
1. Mea culpa: Chareidim massaal aanwezig op Maccabispelen
2. Racketeering: post mortem geldpunctie 

Nr. 8 - 21 July 2003
Artikel in weekblad BaKehilla van 10 juli 2003 

Nr. 9 - 28 July 2003 (speciale editie)

Nr. 10 - 1 August 2003
1. Hartverwarmende lotsverbondenheid
2. Suczawa weer in het nieuws
3. Jesode vernederlandst
4. Nieuwe heter om handelsgalerij op Shabbos open te houden 

Nr. 11 - 8 August 2003
1. Joodse collaborateurs moeten boete doen
2. Forum  gaat met verlof 

Nr. 12 - 28 August 2003
1. Alle allochtonen, één pot nat? Neeeee!
2. Meisjesrokken als oorlogswapen
3. De rechtsstrijd oud-Egypte tegen oud-Israël 

Nr. 13 - 5 September 2003
1. Jiddisch en dehebraïsatie
2. SN Brussels Airlines: tactloos, dom en  weinig business-minded
3. Rabbi T. Weiss: terug naar Antwerpen? 

[subscribe: here]

Nr. 14 - 18 September 2003
1. Primeur bij Machsike Hadass: verkiezingen voor een onbekende kandidaat ...
2. ... in “Feestzaal van de Kehille” i.p.v. “Feestzaal Shimon Erblich”. 

Nr. 15 - 19 September 2003
Satmar Rov   had gelijk: Rav Kreiswirth  wordt wellicht  de laatste Opperrabbijn van Antwerpen. 

Nr. 16 - 19 September 2003
Supporters van Rabbijn J. Treger koesteren weer hoop op Opperrabbinaat 

Nr. 17 - 23 September 2003
Habemus Rabbinum: Rabbi A.D. Dunner 

Nr. 18 - 24  September 2003
De koning is dood, leve de koning: ook voor Opperrabbijn Ch. Kreiswirth ? 

Nr. 19 - 25  September 2003
De verplichte inburgering van Chareidim in Israël 

Nr. 20 - 2 October 2003
1. Hoe oprecht zijn de preken over achdus (= eendracht)?
2. Stilstandverbod in joodse buurt, uitgezonderd voor joden?
3. Sociaal wangedrag: liegen en bedriegen  rond studies 

Nr. 21 - 9 October 2003
1. Zochreinu LeChaim: een herinnering aan onze Rov
2. Opperrabbijn E. Sternbuch pleit voor medemenselijkheid
3. Shfichas domim (= karaktermoord) in Tschortkow 

Nr. 22 - 10 October 2003
Speciale editie:  Shabbat BeShabbato, tussen de lijnen door gelezen

Nr. 23 - 16 October 2003
 1. Shfichas domim  (= karaktermoord) in Tschortkow  [vervolg]
2. Geld voor tsnioes-kruistocht
3. Dure Amerikaanse en Israëlische hoshanes

Nr. 24 - 23 October 2003
 1.  Belz, een autonome gemeente?
2. De Shmirah rond de synagogen: voor wie? 

Nr. 25 - 29 October 2003
1. Rijke lui verlaten Machsike Hadass bij leven
2. Dajonim dwingen Kehille om grafstenen te plaatsen
3. Fastueuze Bar Mitsva en een peulschil voor de Centrale 

Nr. 26 -  6 November 2003
1.  Alitalia vliegt voor joodse passagiers volgens het boekje en gaat zelfs haar boekje te buiten
2. Joodse lobby: Anti-Defamation Chain
3. Rabbijn A.D. Dunner bedankt voor de eer 

Nr. 27 -  10 November 2003
1.  Zuigelingenvoeding Remedia dodelijk!
2. Onderzoeksrechter I. Van Hoeylandt laat nazi-propaganda op de Boekenbeurs in beslag nemen
3. Boycot van de antisemitische  11.11.11.-Actie 

Nr. 28 -  13 November 2003
1.  Glatt kosjer à la carte
2. De Aliyoh Latoïro als wapen tegen opiniedelicten
3. Alitalia vliegt voor joodse passagiers volgens het boekje en gaat zelfs haar boekje te buiten [vervolg]
4. Rabbijn A.D. Dunner bedankt definitief  voor de eer 

Nr. 29 -  20 November 2003
1.  Holocaust restituties: gesjacher met andermans koe
2. Machsike Hadass: echte en uitvoerbare Din Toïres, a.u.b.!
3.  SN Brussels Airlines: alleen voor fundamentalisten?
4. Tal Toïre: minderwaardigheidscomplex en identiteitscrisis
5. Rabbijn A.D. Dunner bedankt definitief  voor de eer [vervolg] 

Nr. 30 - 22 November 2003

Interjoods debat over moslimgeweld, het Vlaams Blok en de joden
In Haaretz van 21 november 2003 

Nr. 31 - 28 November 2003

1.  Moslimgeweld bij ons en in gans de wereld: geen joods probleem
2. “Gedenk wat Amalek u gedaan heeft ”: het Actieplatform Palestina
3. Wees een Glatt-kosjere heer in het verkeer! 

Nr. 32 - 4 December 2003
 Het "vredesakkoord" van Genève: dermate angstaanjagend?

Nr. 33 - 12 December 2003
1. Eenzijdige terugtrekking uit bezet Palestijns gebied
2. Forum: kwaadsprekerij ?

Nr. 34 - 19 December 2003
Breaking News: P. Kornfeld neemt ontslag
1. Doorlichting van Jesode Hatora bezorgt joodse school een grote onderscheiding
2.  Badatz, multimiljonair?
3. Zaka en Mada op het oorlogspad?
4. Rabbijnen beogen versterking van de kuisheidsregels in onze stad

Nr. 35 - 26 December 2003
1. Pinkas Kornfeld: de spreekwoordelijke dief?
2.  Jodenvriendelijk stadsbestuur
3. P. Dewael (VLD) en partijgenoot Cl. Marinower: Tanzim-bestormer van Geboortekerk in Bethlehem, geen terrorist, wel een “banneling”
4. Premier Sharon glijdt af naar een vredesakkoord

Nr. 36 - 29 December 2003
Eindejaarsgeschenk aan onze trouwe lezers:
Facsimile van Shabbat BeShabbato Miketz-Pinchos

Nr. 37 - 31 December 2003
1.  Geestesreuzen of Wijzen vergeleken bij....
2.   ...lilliputaanse strijdende  Rabbijnen
3. AYN-ROEH.NET: andermans ogen bezoedelen
4. Onu amelim, vehem amelim: meer dan € 25.000 ingezameld
voor de negen weeskinderen van Waulsort, nabij Hastière 

Nr. 38 - 9 January 2004

1. Intense Rabbinale activiteit in Israël: (a) Eigen volk eerst , (b) Belzer: eigen snoep eerst, (c) Rabbijn Moshe Landau tegen Nuki-bladgroenten (d) excommunicatie van een persorgaan
2.  Fictieve leerkrachten en fictieve leerlingen  n.a.v. een doorlichting door het Ministerie van Onderwijs
3. Swiss Airlines: Glass Alpenmilch? Vier Franken, bitte
4. Jesode Hatora grote onderscheiding voor anderstalige joodse migranten?

Nr. 39 - 11 January 2004
1. Pinkas Kornfeld: van kwajongen tot staatsman?
2. Fundamentalisten in ons midden: de grafdelvers van Machsike Hadass

Nr. 40 - 15 January 2004
1. Geen herdenkingsplechtigheid t.n.v. Opperrabbijn Ch. Kreiswirth
2.   Apartheid in Israël:  gescheiden lijnbussen
3.  Een nutteloze en eerrovende Cherem (= banvloek)
4. Het B.I.M.-syndroom in Israël
5. Revolutionair: zonsondergangtijden veranderen in Jeruzalem 

Nr. 41 - 22 January 2004
Breaking News: 2.   Habemus Rabbinum?
1. Uitbreiding van de Gerrer synagoge: maak plaats in uw hart, niet in uw huis
3.    Geweld blijft toenemen in chareidi-rangen

Nr. 42 - 29 January 2004
1.  Dikwijls gelijk hebben en het nooit krijgen
2.   Dialectiek in de Israëlische politiek: status quo, Shass en Shinuï
3. Beis Medrash Govoha in Lakewood en Rosh Jeshive R. Aryeh Malkiël Kotler in opspraak over racistisch boek
4. Ook Paus tegen televisie

Nr. 43 - 6 February 2004
1.  Eli Ringer (Forum) en Filip Dewinter (Vlaams Blok) op één lijn: strijd om  kippa loskoppelen van deze tegen de hoofddoek
2. Hoofddoek en keppel: één strijd
3.   Uitbreiding van de Gerrer synagoge: maak plaats in uw hart, niet in uw huis [verv. en einde]
4.  Afschuwelijke werkelijkheid op  grensposten in  Israël en in het Satmar-rijk
5.  AYN-ROEH.NET: andermans post lezen en privacy  schenden
6. Strijd schoonbroers bij Klausenburger Chassidim

Nr. 44 - 13 February 2004
1.    Rav Medalie: wegwerprabbijn van Shomrei Hadass?
2.  Kardinaal Godfried Daneels misleidt: moslim kan geen peter zijn
3.  Extremisme en onbeschoftheid in Beis Jacob
4. HRD-topman Ch. Bornstein, waardig en moedig

Nr. 45 - 20  February 2004
1.   Lernen laat werken niet (meer) toe
2.   Javne-School: einde in ’t zicht?
3.   Gelijkberechtiging der godsdiensten in België
4.  Rav Medalie: wegwerprabbijn van Shomrei Hadass? [verv.]
5. Wie en wat is Shalva?

Nr. 46 - 26  February 2004
1.      Honger in Argentinië
2. The Passion of the Christ: een joodse visie
3.   Chareidi intellectuelen: onbestaande voor Machsike Hadass
4.   De Centrale: 80 jaar en nog niet volwassen [Vrije Tribune] - Deel I
5. Gemengde simches, aangenaam en geslaagd

Nr. 47 - 5 March  2004
1. Zionisten hebben gefaald en chareidim gaan niet vrijuit
2.  Fleishig-Treife: selectieve en discriminatoire Rabbinale ban in Zürich op geïmporteerd kosjer vlees
3.  Onstuitbare “vooruitgang” op het vlak van kosjerheid
4.   De Centrale: 80 jaar en nog niet volwassen [Vrije Tribune] - Deel II 

Nr. 48 - 12 March  2004
1. Joods Antwerpen verpaupert. Geen vis schenken. Leren vissen!
2. “Koopjes”,  Hatzole en Keren Hayessod   kennen alleen Engels
3. Tellink, homotelecommunicatiebedrijf?
4. Chareidim voelen zich hier (terecht) thuis
5. Forum der Joodse Organisaties blijft misleiden

Nr. 49 - 18 March  2004
1. De Indische gemeenschap  in Antwerpen moet voorbeeld geven
2.  Superboetes: dura lex, sed lex
3. Joods Antwerpen verpaupert. [verv.]
4. “Koopjes”,  Hatzole en Keren Hayessod   kennen alleen Engels [verv.] 

Nr. 50  - 25 March  2004
1. Forum: vijftigste nummer!
2. Habemus Rabbinum?
3. Moslimbarbarisme krijgt voet aan wal  in Europa
4. Selectief internationaal recht en dito verontwaardiging: liquidatie van Sheikh Jassin
5. Pessachkoorts begint te stijgen
6.  Daas Toïre enkel in religieuze en niet in politieke aangelegenheden

Nr. 51  - 25 March  2004 (speciale editie)
1. Habemus Rabbinum?
3. Mysterieuze verdwijningen in Parijs opgelost

Nr. 52  - 1 April  2004
Speciaal Pessach nummer
1. Habemus Rabbinum: Rabbi Alter Eliyohu Rubinstein
2. Rabbinale  Cheshbon Hanefesh
3. Selectief internationaal recht en dito verontwaardiging: liquidatie van Sjeik Jassin
4. Pessachkoorts begint te stijgen
5. Joods Antwerpen verpaupert: het debat woedt verder
6. “Koopjes”,  Hatzole en Keren Hayessod   kennen alleen Engels [verv.]
7.  Daas Toïre enkel in religieuze en niet in politieke aangelegenheden [verv.]

Nr. 53  - 8 April  2004

1. Forum doet zaken bewegen: Shmirah voor synagogen nu O.R.T.
2. Pessach van staatswege in Israël
3. 
Het begrip Glatt Hotelkosjer
4.  Guest Writer: A double standard in the war on terror
5. Selectief internationaal recht en dito verontwaardiging

Nr. 54  - 16 April  2004

1. Forum Joodse Organisaties volhardt op verkeerde pad
2.  Antisemieten in ons midden
3.  Het begrip Glatt Hotelkosjer [verv.]
4. Zeloten weer aan het werk in onze stad 

Nr. 55  - 22 April  2004

1. Sharon, nieuwe Hitler? P-Magazine, nieuwe Der Stürmer!!!
2. Liquidatie Rantissi onwettelijk.  Chemical Ali: wettige schietschijf
3.    Javne: school voor rijkelui?
4.  Het begrip Glatt Hotelkosjer [een reactie]
5. Burim VeAmei Haaratzim:  zeloten weer aan het werk in onze stad [verv.]
6. Bij de Jom HaShoa: Onze Rov en de Piaseczno Rebbe in het Getto van Warschau

Nr. 56  - 29 April  2004

1. Jom Haatzmaoeth op het gemeentehuis van Bnei Brak en in ... Antwerpen
2. Vrije meningsuiting of politieke correctheid? Joden mogen nog wat het Vlaams Blok niet meer mag
3.  Javne: school voor rijkelui?  [reacties – verv.]
4.     Joods establishment blijft VLD privilegiëren
5. Gastauteur:  Les ultras, alliés objectifs de Sharon 

Nr. 57  - 6 May   2004

1. Hugo Schiltz, een antisemiet
2.   Gebed voor Antwerpse Politie en veiligheidsvrijwilligers (Shmirah)
3.    Javne: school voor rijkelui [verv.]?
4.   Rabbijn B.S. staat mitzvo de-orajso  af
5.   Nieuw: Jeshiva te Wilrijk: een Jeshiva Tichonit (in ’t zwart)
6.  Joods establishment blijft VLD privilegiëren [verv.]

Nr. 58  - 13 May   2004

1.  Joodse Franskiljons geven Vlaamse joden stemadvies
2.Verkeersveiligheid in Jesode Hatora School
3.  Rebbes als problem solvers
4.    Javne geleid door wereldvreemde mammonocratie?
5.   Jeshive Wilrijk bevestigt: wij zijn Jeshiva Tichonit
6.   Hugo Schiltz, een antisemiet [reacties]

Nr. 59  - 16 May   2004 [speciale editie]

1. De pruikencrisis:
nu ook onze moeders met Avoido Zoro?
2. Shfichas domim  in Tal Toïre: leerling letterlijk weggepest door klasmakkers
3. Javne geleid door wereldvreemde mammonocratie? [verv.]

Nr. 60  - 17  May   2004 [speciale editie]

1. De pruikencrisis:  ook Rav J.S. Eliashiv is matir!
2.   Javne geleid door wereldvreemde mammonocratie? [verv.]
3. Shfichas domim  in Tal Toïre: leerling letterlijk weggepest door klasmakkers [verv.] 

Nr. 61  - 20  May   2004 [speciale editie]

De pruikencrisis:  de matierim blijven zich manifesteren
Rabbijn Gavriël  Zinner (N.Y.)  is matier

Nr. 62  - 21  May   2004[speciale editie]

De pruikencrisis:
De gemotiveerde uitspraak van Rabbijn Ch.J.D. Weiss van Satmar

Nr. 63  - 21  May   2004

1.  Antwerpse Stadspark ten dode opgeschreven!
2.  Rabbijnen in Israël: doe wat ik zeg, niet wat ik doe
3.    Chareidim met gehandicaptenpassen op Egged-bussen
4. Javne geleid door wereldvreemde mammonocratie? [verv.] 

Nr. 64  - 25  May   2004

De sheitelcrisis
1. Met het verslag over de ritus van haarknippen in Tirupati
2. Met Responsa  door Dajan J.M. Kohen, Rabbi M. Sternbuch , Rabbi M. Gross
3. Rabbijnen A.L. Steinman, O. Jossef, M. Eliyahu zijn ook matier
Rabbi M. Shafran helpt zoeken naar een heter

Nr. 65  - 28  May   2004

1.  Rechten en plichten van het kind
2.  Wat moet een mechitse in onze kringen aan onze ogen onttrekken?
3. Shefichas domim  in Tal Toïre: leerling letterlijk weggepest door klasmakkers [verv.] 

Nr. 66  - 3 June   2004

1.  Opperrabbijn Ch. Kreiswirthstraat: inheemse boycot
2. Lichamelijke schoonheid in joodse bronnen
3. Veiligheidsvoorschriften in de mikves  (= rituele baden)
4. Fundraisingdiner voor Tal Toïre: Rabbijnen pakken hun biezen
5. Sheitelcrisis: de entourage van R. Eliashiv zoekt een weg om terug te krabbelen
6. Shabbat BeShabbato krijgt Rabbijn D.M. Lieberman niet over de lippen... 

Nr. 67  - 10  June   2004

Speciaal  nummer:  verkiezingen en “kroning” nieuwe Opperrabbijn van Antwerpen
1. Oproep m.b.t. de verkiezingen: kies voor wie “goed voor joden” is. Kol Koïre.
2. Negationiste én pro-Palestijnse mét Sheitelin Antwerpen: Weinreb-dochter
3. Jeshivas Tal Toïre aan de eer

Foto's bij artikel over onthoofding van N. Berg: klik hier

Nr. 68  - 13  June   2004 [speciale editie]

Verkiezingen: laatste onderrichtingen
1. Forum Joodse Organisatie: voor het eerst geen stemadvies, maar “stem voor wie je wil”.
2. Forum: stem voor “wie goed voor joden” is
3. Geef geen acht op  anonieme paternalistische verkiezingsadviezen 

Nr. 69  - 14  June   2004 [speciale editie]

1.  Habemus Rabbinum: nieuwe Opperrabbijn ingehuldigd
2. Vlaams Blok grootste partij in Antwerpen (34%) en tweede grootste in Vlaanderen (24%). CD&V - NV-A grootste in Vlaanderen (26%)

Nieuwsflash Nr. 1 - 16 juni 2004

Opperrabbijn A.E. Rubinstein van Machsike Hadass heeft heden
een  beleefdheidsbezoek gebracht aan Opperrabbijn D.M. Lieberman van Shomrei Hadass

Nr. 70  - 17  June   2004

1. Welkom, Opperrabbijn A.E. Rubinstein
2. Joodse gemeenschap, electorale nulwaarde
3.  Shabbat BeShabbato  liegt voor het goede doel
4.  Seksgescheiden straten nu ook in Antwerpen?
6. Eerste misstap van Opperrabbijn A.E. Rubinstein
7.  Herrie bij Hatzole

Nr. 71  - 24   June   2004

1. Eerste misstappen van Opperrabbijn A.E. Rubinstein [verv.]
2. Vereniging Bevordering Nederlandse Taal in de Joodse Gemeenschap: inburgeringcursussen voor chareidi jongens
3. Opperrabbijn A.E. Rubinstein en Rabbijn J. Treger, beiden aan het hoofd van Jesode Hatora?
4. Herrie bij Hatzole [verv.]
5. Rabbi J.S. Eliashiv geeft nu hechsherim op pruiken, ... met bokkensprongen

Nieuwsflash Nr. 2 - 25  juni 2004

1. Jeshive-student gisteren in Wilrijk neergestoken door Maghrebijn. Toestand zorgwekkend
2. Nog een Jeshive-student in Mikve verdronken
Mijn Daas Jochid:
De veiligheid rond de Jeshive in Wilrijk en in onze mikves

Nieuwsflash Nr. 3  - 27  juni 2004

1. Burgemeester Patrick Janssens brengt bezoek aan Jeshiva in Wilrijk
2. Forum schrijft moslimgemeenschap aan
Mijn Daas Jochid:
De veiligheid rond de Jeshive in Wilrijk 

Nr. 72  - 1  juli   2004

Breaking News: Opperrabbijn A.E. Rubinstein ontkent: geen plastiekbekers
1.  Franstalige joden begrijpen niets en betuttelen Vlaamse joden
2.  Burgemeester en moslimgemeenschap doen aan desinformatie
3. Na zonsondergang, Rav E. Sternbuch uit de schaduw
4. P. Kornfeld bevestigt: Jeshiva te Wilrijk, weldegelijk  Jeshiva Tichonit
5. Boosaardig en afschuwelijk vlugschrift tegen Rav D.M. Lieberman 

Nieuwsflash Nr. 4  - 2 juli 2004

Nieuwe agressie midden in de joodse wijk: jongeman Sammy Ben-Levy donderdagavond omstreeks 22 uur  door Maghrebijn onbewust geslagen op de Brialmontlei. Joodse medische urgentiedienst Hatzole dient eerste zorgen toe en verwijst hem naar Sint Vincentiusziekenhuis. Getuigen werden gehoord door Politie-Centrum, maar dader kon na een achtervolging ontkomen in de buurt van Centraal Station
Lezersbrief uit Nederlands: laat Vlaams Blok burgerpatrouilles oprichten om joden en joodse doelen te beschermen 

Nr. 73  - 8  juli   2004

1. Donna Gracia, de droomvrouw van Pinkas Kornfeld?
2.  Boosaardig en afschuwelijk vlugschrift tegen Rav D.M. Lieberman [verv.]
3. Mensonterend Sjnorrerballet op  chareidi-feesten
4. Picknick bij Rav D.M. Lieberman: een storm in een glas Wishniak [verv.]
Shtetl News: Ontslag van Ridder H. Apfelbaum bij de Centrale

Nieuwsflash Nr. 5 - 12 juli 2004

Opperrabbijn A.E. Rubinstein ondergaat spoedoperatie aan het hoofd
Gezondheidstoestand van Rabbijn Tuvia Weiss zienderogen achteruit 

Nr. 74  - 15  juli   2004

1. Blijft de geest van de Rov onze stad betoveren?
2. Imams moeten in de landstaal preken
3. Kofi Anan verwart zelfverdediging met solidaiteit
4. Opperrabbijn A.E. Rubinstein maakt indruk in Altesheim en bij Tikvatenoe
5.   Dayan A. Honig nog steeds geen bezoek aan Altesheim 

Nieuwsflash Nr. 6  - 16   juli 2004

1. De gezondheidstoestand van Opperrabbijn A.E. Rubinstein
2. Rabbinaat van Machsike Hadass protesteert tegen afschuwelijk pamflet tegen Opperrabbijn D.M. Lieberman
3. Rabbijn Dov Zvi Kreiswirth wint zijn Din Toïre m.b.t. Jeshivas Merkaz HaToïro

Nieuwsflash Nr. 7  - 21   juli 2004

Niettegenstaande andersluidende geruchten:  Opperrabbijn A.E. Rubinstein  herstelt   wel  en komt toch  naar Antwerpen

Nieuwsflash Nr. 8  - 21   juli 2004

Wij worden gemanipuleerd op vraag van  het Bestuur van Machsike Hadass.
Geruchten blijken waar: Opperrabbijn A.E. Rubinstein  komt wellicht niet naar Antwerpen 

Nr. 75  - 22  juli   2004

1. Een blik in het hiernamaals: de wereld op zijn kop of ondersteboven
2.   Geen pruiken meer uit India. Allemaal kosjer
3. Traditionele “democratische” partijen: stel joden gerust
4. Rav E. Sternbuch: net geen historische preek
5. Wij worden gemanipuleerd op vraag van  het Bestuur van Machsike Hadass.
Geruchten blijken waar: Opperrabbijn A.E. Rubinstein  komt wellicht niet naar Antwerpen. Nieuwe kandidaat: Rabbi Shmuel Eliezer Stern. Met exclusieve: foto. 

Nieuwsflash Nr. 9  - 23   juli 2004

Kehille blijft ons manipuleren

Nieuwsflash Nr. 10  - 27   juli 2004

Anti-joods incident in het Harmoniepark: allochtone moeders roepen “vuile jood” naar (niet-joodse) autochtone kinderoppassen en bespuwen die.
Politie intimideert Forum: godsdienstbeleving van allochtonen primeert op persvrijheid. 

Nr. 76  - 29  juli   2004

1.   De culturele kloof  in onze middens: of Goliath versus lilliput
2. Drekputpraat   door heimishe jongelui op internet 

Nieuwsflash Nr. 11  - 30   juli 2004

1. Kehille-kopstukken blijven uitdagen en  zetten Rav J. Treger op een zijspoor
2. Jean-Baptiste Borremans legt klacht neer
3. Belgian, Israeli arrested over death of Israeli convict in U.K.

Nr. 77  -  5 augustus   2004

1.   Opvoeding en G-d  niet met vakantie
2. Forum handelt volgens Gedoïlim met de publicatie van foto’s van heimishe geloofsgenoten die zich misdragen
3. Drekputpraat    door heimishe jongelui op internet [verv.]
4. Suspens: 4 weken zonder nieuws over “de vlucht van Donna Gracia”
6. Rabbinaal rookverbod 

Nieuwsflash Nr. 12  -  5 augustus  2004

Fase II van het Rampenplan in Antwerpen afgekondigd (hittegolf):
vrijwilliger bezorgt drinkwater aan alleenstaande ouderlingen aan huis 

Nr. 78  -  12  augustus   2004

1. Wij zijn allemaal compromisjoden of religie-op-maat
2.  Rabbijn J.S. Eliashiv onthult oorzaak van kanker
3. Rabbinaal rookverbod [verv.]
4. O tempora! O mores of hoe zeden evolueren 

Nr. 79  -  19  augustus   2004

1.  Interne keuken Machsike Hadass met arrogante bestuursleden
2.  Hulpvaardigheid, weldadigheid en medemenselijkheid niet etnisch of religieus gebonden
3. Wij zijn allemaal compromisjoden of religie-op-maat [verv.]
4. Rav J.S. Eliashiv onthult oorzaak van kanker [verv.] 

Nr. 80  -  26  augustus   2004

1. Nu ook in Israël: “JOOD” (“JUDE”) op inreisformulieren voor toeristen?
2. Opperrabbijn A.E. Rubinstein op komst?
3. Wij zijn allemaal compromisjoden of religie-op-maat [verv.]
4. Drie Satmar-jongelui in Antwerpen opgepakt wegens kredietkaartfraude. Onjuiste berichtgeving over Satmar-steunactie
5.   Dayan A. Honig nog steeds geen bezoek aan Altesheim 

Nieuwsflash Nr. 13  -  26  augustus  2004

1. Rabbijn Seckel Pollak aangezocht voor Rabbinaat in Zürich
2. Drie Satmar-jongelui in Antwerpen opgepakt wegens kredietkaartfraude [verv.]

Nieuwsflash Nr. 14  -  2 september  2004

Pishkesdief aan het werk!!!!! 

Nr. 81   -  2   september  2004

1.   Slapende moslimmollen ontsluimeren en Europa dommelt verder
2. Opperrabbijn A.E. Rubinstein op komst?  [verv.]
3. De Mixed-hypocrieten
4. Het kan nog wreder 

Nr. 82   -  10   september  2004

1.   Welkom in Antwerpen, Opperrabbijn A.E. Rubinstein!
2. Verkeersveiligheid in Jesode Hatora School
3. 
Russen gaan terroristen wereldwijd liquideren
4. Guest Author: United front against jihadists

Nr. 83  -  15   september  2004

1. België, nog steeds “Koninkrijk van Weldadigheid”: goed voor joden
2.  Nooit naast een dame!
3. Beroep: Rabbijn
4. Weldadigheidsgelden voor geboortepromotie in Israël? 

Nieuwsflash Nr. 15  -  19  september  2004

Opgelet: vergiftigingsgevaar met Gush Katif methode voor groenten zonder insecten 

Nr. 84  -  23   september  2004

1. Amnesty National: hechtenismisbruik in eigen land monitoren
2.  Minimama’s of kinderarbeid bij Chareidim
3.  Eigen volk eerst bij personeelskeuze
4.  Brandveiligheid in synagogen
5. Drekputpraat   door heimishe jongelui op internet [verv.] 

Nr. 85  -  28   september  2004

1.   Minderheid marginalen brengt chareidi gemeenschap in dis-krediet
2. Shmirah: pro en contra
3. Vergiffenis met twee maten en twee gewichten 

Nr. 86  -  5 October  2004

1.   Pleidooi voor een geëuropeaniseerd orthodox jodendom
2. De legendarische Goyim waarvoor de I.D.W.’s waarschuwen
3. Feestvreugde in ons Shtetl
4. Alei Katif en consorten GEVAARLIJK! 

Nieuwsflash Nr. 16  -  9 October  2004

Opperrabbijn A.E. Rubinstein getroffen door collaps 

Nieuwsflash Nr. 17  -  10 October  2004

Opperrabbijn A.E. Rubinstein getroffen door collaps [verv.] 

Nieuwsflash Nr. 18 -  13 October  2004

Opperrabbijn A.E. Rubinstein onverwachts  naar Israël vertrokken

Nr. 87  -  14 October  2004

1. Het gezichtsverliessyndroom waaraan Machsike Hadass lijdt
2. Bnei Akiva aan de eer bij Tikvatenoe
3.  Weerspiegelt  Hoshanes-business metamorfose in de joodse broodwinning?
4.  Belz steekt Mizrachi handje toe bij kibbudim-business
5. Mikve-peepers of bezorgde echtgenoten? 

Nr. 88  -  21 October  2004

1. Wat bezielt de intimi van wijlen onze Rov?
2. Kehille zwijgt in alle talen en zet de deur wijd open voor de wildste speculaties
3.  Gesjnorrer gecontroleerd in de ons omringende landen 

Nr. 89  -  28 October  2004

1.  De uittocht uit Gaza: "en de kinderen keren terug naar hun land"
2.   Kehille zwijgt in alle talen en zet de deur wijd open voor de wildste speculaties
3. Oppervoorzanger Joshua Lerer in Israel overleden. Een In Memoriam

Nieuwsflash Nr. 19 -  2 November  2004

1. Opperrabbijn A.E. Rubinstein  vanaf 7 uur deze morgen in de operatiezaal
2. De rel rond ‘onze’ stadsdichter Ramsey Nasr 

Nr. 90  -  4  November  2004

1. De uittocht uit Gaza  en de religieuze partijen
2.  Goyim in Bnei Brak ten dienste van religieus fundamentalisme
3.  De rel rond “onze” stadsdichter [verv.]
4. Politiek toont eindelijk begrip voor onze educatieve War on Terror
5. Welkom aan een nieuw joods blad in Antwerpen 

Nr. 91  -  12  November  2004

1. Yasser Arafat (1929-2004)
2. Drie mediageile joodse verraders en hun knieval voor de zieke Arafat
3.   Javne, school met draaideur
4.  Inheemse opleiding van priesters, imams en rabbijnen, dé oplossing?
5.   Theo Van Gogh en Mohammed B.: eensgezind in hun antisemitisme 

Nieuwsflash Nr. 20 -  14  November  2004

Waardige viering van 50-jarig jubileum van de herinwijding van de R. Goldmuntz Synagoge 

Nr. 92  -  18  November  2004

Breaking News: Jood te Antwerpen  vermoord door schot in het hoofd
1. Exclusief: vlees van piraatslachting door Machsike Hadass aan Gerrer synagoge ge-leverd voor verkoop aan minderbedeelden
2.  De synagoge van mijn kinderjaren viert halve eeuw
3.   Javne, school met draaideur
4.  Wat in Fallujah in honderdvoud mag, mocht niet in Jenin…
5. Shaaria baant zich een weg in ons normenpatroon 

Nieuwsflash Nr. 21 -  19  November  2004

Joods Antwerpen rouwt … alleen
Massaal bijgewoonde begrafenis van Moshe Itschok Noe
Officieel Antwerpen, zichtbaar afwezig 

Nr. 93  -  26  November  2004

1.  Exclusief: Machsike Hadass onderzoek rituele  slachting in Ierland en verlaagt kosjerheidsstandaard
2. De dialoog van de laatste kans met de moslimgemeenschap
3. Nog steeds nonchalante opendeurpolitiek in de Jeshive van Wilrijk
4.  Javne, school met draaideur 

Nieuwsflash Nr. 22 -  26  November  2004

1. Dreigbrief i.v.m. moord op M.I. Noe
2. Javne, school met draaideur 

Nieuwsflash Nr. 23 -  28  November  2004

Over de moord op M.I. Noë:
Belgian Jews raise money to cover victim’s debts

Nr. 94  -  2  December  2004

1. Arm joods Antwerpen: slaapt onze jeugd?
2. De moderne aufgeklärte I.D.W.’s
3. 
Buitenlandse Rabbijnen spellen Antwerpen de les over haar ultraortho-doxe meisjesscholen
4. Vlees van piraatslachting door Machsike Hadass aan Gerrer synagoge geleverd voor verkoop aan minderbedeelden [een reactie] 

Nieuwsflash Nr. 24 -  6 December  2004

Tikvatenoe verweesd: In memoriam Rebbe  S. Berger
Begrafenis vandaag 14u30 bij Tikvatenoe, nadien Kehille-gebouw 

Nieuwsflash Nr. 25 -  6 December  2004

Begrafenis Rebbe S. Berger 

Nieuwsflash Nr. 26 -  6 December  2004

Begrafenis Rebbe S. Berger  vandaag:
20u15 vertrek  bij Tikvatenoe,  20u30 uur Kehille-gebouw, Jacob Jacobsstraat 22
In Israël: morgen vroeg op de begraafplaats Segula in Petach Tikva 

Nieuwsflash Nr. 27 -  6 December  2004

Begrafenis Rebbe S. Berger
In Israël: morgen vroeg om 11 uur samenkomst Rechov Chagai, Beis Knesses Zevil in Bnei Brak. Van daaruit vertrek naar de begraafplaats Segula in Petach Tikva 

Nr. 95  -  10  December  2004

1. De stille omwenteling van oeverloze vrijheid van godsdienst naar godsdienst-onder-staatscontrole
2. Leest u ‘t Pallieterke?
3. P. Kornfeld geeft nu ook zijn opinie en commentaar
4.  Fiscaal aftrekbare weldadigheid
5. Jodenbuurt, melkkoe van de stad?
6. Tikvatenoe verweesd: In memoriam Rebbe S. Berger 

Nr. 96  -  16  December  2004

1. De sociaal belangrijke  rol van de maatschappijcriticus
2.  Exclusief:  Concurrentievervalsende parallelverkoop van kosjer vlees gaat door
3.  Maatschappelijk debat over de  kippa
4. Veiligheidshiaten in de Antwerpse diamantbeurzen
5. Jean-Baptiste Borreman: Heilig Land van moslims geroofd

Nr. 97  -  23  December  2004

1. Wanted: Moishe Aryeh Friedman
2. Hooggerechtshof in Israël: geen subsidies voor religieuze scholen zonder profaan onderricht
3.    De rol van de vrouw in het orthodoxe jodendom
4. Keppeltje, hoofddoek, kruisbeeld en … kerstboom: zelfde strijd
5. Joods-Christelijke-Moslim Betrekkingen 

Nr. 98  -  31  December  2004

In memoriam
1.  Democratie constant onder vuur  in Israël
2.  Jeshivos als privé business
3.    De rol van de vrouw in het orthodoxe jodendom [verv.] 

Nr. 99 -  6 January 2005

1.  Zestig jaar naoorlogs chassidismus: een balans
2. Rabbi Don Segal, grote pedagoog met zonderlinge kwaliteiten?
3.  Jeshivos als privé business [een reactie]
4. Rabbi J.S. Eliashiv, onaantastbare possek hador?
5. Het stilzwijgen van de chareidi pers en de Rabbinale censuur
6. In Brussel: Rabbijnencongres voor de vrede. In Jeruzalem: Rabbijnenbijeenkomst voor deportatie van Arabische wijkburen. 

Nr. 100 -  14 January 2005
1. Chareidi-blad met vrije meningsuiting wordt 100!
2. Therapie tegen paranoïde waanbeelden bij joodse en moslimburgers
3. Joden schuldig aan Tsunami in Zuid-Oost Azië
4. Sharon en Aboe Mazen in het nauw gedreven om hun trouwste achterban te verraden
5. Rav J.S. Eliashiv en Rav O. Jossef moeten zich in bochten wringen
6. Stinkrijke moslimlanden  geven peulschil voor (moslim) Tsunami-slachtoffers

Met inhoudsopgave Rubriek Mijn Daas Jochid, nrs. 1-100

 

Nr. 101 -  21 January 2005

1. Shabbat BaShabbato: schandpaal van de gemeenschap?
2.  Rabbi J.S. Eliashiv, onaantastbare possek hador?
3. Tikvatenoe: eerbied voor de gastgever
  4. Naar het voorbeeld van de moslimzelfmoordenaars
5. Megalomaan Moshe Aryeh Friedman dagvaardt synagoge van Reb Leibush voor een Din Toïre
6. Drugs ook in onze middens 

Nr. 102 -  27 January 2005

1. In Memoriam Rav Joseph Dov  Elevitsky
2. Mizrachi: een nieuwe Melech, die Joseph niet (meer) kende
3. Boeken van Rabbijn op de brandstapel: het verhaal van een cherem
4. Lingerie- en dagbladhandels moeten kosjere uitstalraam hebben
5. De Goy Jean-Baptiste Borreman schrijft  Kehille aan 

Nieuwsflash Nr. 28 -  28 January 2005

Consulaire Attaché van België in Israël pleegt zelfmoord 

Nieuwsflash Nr. 29 -  30 January 2005

1. Filip Dewinter (VB)  schrijft de joodse gemeenschap aan
2. Rabbi Jidel Kolodetski gehospitaliseerd 

Nr. 103  -  3 February 2005

Welkom Opperrabbijn A.E. Rubinstein
1. Op weg naar nieuwe Auschwitz?
2.  Israël weigert als enige V.N.-Resolutie over Holocaust te stemmen
3. Vlaams Belang onthoudt zich als enige bij stemming Auschwitz-Resolutie in Europees Parlement
4.  Filip Dewinter (VB)  schrijft de joodse gemeenschap aan 

Nr. 104  -  10 February 2005

Mazaltov aan Opperrabbijn A.E. Rubinstein
1. 
Auschwitz-lessen alleen in goyishe scholen
2. 
Joodse winkeliers: „Benadeel je volksgenoten niet“(Lev., XXV:17)
3.   Niet de opinies doen pijn, wel de staalharde argumenten
4. Aanslag op Jeshiva-student in Wilrijk en moord op M.I. Noë onopgelost?
5. Imams kunnen niet in het Nederlands prediken
6. Bestuursonbekwaamheid van Prins Filip door entourage gewild? 

Nr. 105  -  17  February 2005

1. Onze Rabbijnen op het verkeerde pad
2. Joodse winkeliers: „Benadeel je volksgenoten niet“ (Lev., XXV:17) [verv.]  3.    De glimlach van een kind
4.  Geen open communicatie over nieuw slachthuis in Ierland
5. Rav J. Treger niet uitgenodigd op Sheva Broches  van de Kehille

Nr. 106  -  24  February 2005

1.  Representatief orgaan Centraal Israëlietish Consistorie van België: een mannenwereld, door mannen verkozen
2. Achterhoedegevechten in  nieuwe tijden zijn kansloos
3.  Jesode Hatorah introduceert schoorvoetend internet op school
4. Javne-school desolidariseert zich van orthodoxe jodendom
5. Joodse Mutawa aan het werk in Jesode Hatorah
Breaking News: Bakkerij Kleinblatt verkocht aan een groep Belzer Chassidim. Lees verder in de rubriek “Shtetl-Nieuws”.
Belangrijke onthullingen m.b.t. Shechita van Machsike Hadass in Ierland en goedkope kippen van Machsike Hadass die minder kosjer zijn. Lees verder in de rubriek “Shtetl-Nieuws”. 

Nieuwsflash Nr. 30 -  25 February 2005

1. Consumentennieuws: goedkope Pampers
2. Sium Daf Yomi Shass
3. Inwijding van nieuwe Thorarol 

Nr. 107  -  3 March  2005

1.   Paus Johannes Paulus II bekritiseerd en gemuilkorfd
2.  Machsike Hadass verzwijgt dat goedkope kippen minder kosjer zijn
3. Gerrers asociaal en gierig?
4.  Joodse Mutawa aan het werk in Jesode Hatorah  [verv.]
5. Gastschrijver: Sylvain Brachfeld over de toenadering van joden tot het Vlaams Belang
6. Chareidi-pers gebruikt Stalinistische methodes om foto’s te retoucheren
7. Joodse Hezbollah, gevaarlijke struikelblok voor de vrede?
Breaking News: kosjere GSM op komst in Israël 

Nr. 108  -  11 March  2005

1. Joden moeten anti-rechts zijn en blijven lijden onder links- en moslimantisemitisme
2. Joods Antwerpen wenst Hatzole-interventies te vergoeden
3.  Paus Johannes Paulus II bekritiseerd en gemuilkorfd [verv.]
4. Vlaamse joden moeten leren wakker te liggen van splitsing B-H-V
5. Fiscaal aftrekbare weldadigheid
6. Machsike Hadass blijft doof voor haar gevogeltehandelaars

Nr. 109  -  18  March  2005

1. Lernen als moordwapen?
2.    Democratie versus Theocratie in Israël
3. Persvrijheid, voor sommigen een vloek
4.  Niet alleen orthodoxe joden, ook gelovige moslims stemmen op Vlaams Belang
 5. Evolutie in de joodse wet m.b.t. besnijdenis 

Nr. 110  -  22  March  2005
Poerimnummer
a
1. De Endlösung van de Amalekieten
2.  Gevaarlijke en gestoorde kolonisten in Israël
3. Privé-Bancomat voor Poerimfeest
4.   Rabbinale druk om kosjere gsm’s op te leggen
5. Volgende stap: kosjere taxi’s
6. Donna Gracia’s levensroman in Shabbat BeShabbato: in aanmerking voor Guinness-homologatie van langste roman ooit 

Nr. 111  -  1 April   2005

1.  Afschaffing legerdient voor orthodoxen in Israël, heilzaam voor democratische samenleving
2.  Omgaan met mannelijke seksuele driften in de drie abrahamistische religies
3.  Rabbinale druk om kosjere gsm’s op te leggen [reactie]
4. Successiestrijd na overlijden van Bobover Rebbe: volgelingen op de vuist in de hoofdsynagoge
5. Nieuwe rubriek en dienst: kortingbonnen in joodse winkels  voor Forum-lezers 

Nr. 112  -  7  April   2005
a
1.  Johannes Paulus II
2. Carole, dormis?  Terri, dormis?
3. Nieuw kosjerheidprobleem: elektrische scheerapparaten 

Nr. 113  -  13  April   2005

1.  Voor het eerst in de geschiedenis: kosjere kippen voor Pessach!
2.   Alle Rabbijnen in onze stad Nederlandsonkundig
3.   Nieuw kosjerheidsstandaard: twee inkomdeuren aan appartement
4. Bobover Chassidim al voor de seculiere rechtbanken met  erfenisstrijd

Nr. 114-115  -  20  April   2005

Habemus papam: joden- en Israëlvriendelijke J. Ratzinger
1. Rabbi S. Wosner: ALLE medicamenten zijn op Pessach geoorloofd!
2. Jodendom en kosjerheid voor superrijken
3. Joodse solidariteit in Antwerpen
4.  Is elke sollicitatie voor geldelijke steun tsedokko (= weldadigheid)?
5. Forum-trompetten zwijgen voor alles wat niet cordon sanitaire is
6. Rabbijnen waarschuwen: papier niet kosjer-le-pessach
7.  Gerrer Rebbe, schandelijk rijk?
8. Homeopathie: kosjer-le-pessach 

Nr. 116  -  6 May   2005

1.   Javneschool opteert voor graadklassen en mijdt publiek debat met ouders
2. Het syndroom van de Shamess’ zoon
3.  Glatt kosjer en massale Chiloel Shabbes gaan samen
4. Forum geeft zich bloot aan Forumfans
5. Gratuite Goyimhaat in onze middens
6.   Alle Rabbijnen in onze stad Nederlandsonkundig [verv.] 

Nieuwsflash Nr. 31 -  6 May  2005

Machsike Hadass en Shomrei Hadass melden dat de Eiroev ernstig beschadigd is en dat er op Sabbat dus niet gedragen mag worden, tenzij nog andersluidend bericht vóór Shabbes

Nieuwsflash Nr. 32 -  6 May  2005

Machsike Hadass meldt dat de Eiroev inmiddels hersteld is en dat op Shabbes normaal gedragen mag worden 

Nr. 117  -  13 May   2005

1.    Israël op weg naar een burgerstaat zonder zionisme
2.     Glatt kosjer en massale Chiloel Shabbes gaan samen  [verv.]
3. Een joodse marktpolitie
4. Gratuite Goyimhaat in onze middens 

Nieuwsflash Nr. 33 -  13  May  2005

Brutale inspectie Arbeidsdienst
bij Hoffy’s Take Away ontaardt in vechtpartij
Forum Joodse Organisaties ontmoet hierover  Burgemeester P. Janssens vandaag 

Nieuwsflash Nr. 34  -  15  May  2005

Update: Brutale inspectie Arbeids- en Vreemdelingendiensten bij Hoffy’s Take Away ontaardt in vechtpartij
Burgemeester P. Janssens contacteert desomtrent zelf het Forum der Joodse Organisaties 

Nieuwsflash Nr. 35  -  16  May  2005

Officieuze publicatie van Forum der Joodse Organisaties bevestigt onze berichtgeving over de  brutale inspectie van de  Arbeids- en Vreemdelingendiensten bij Hoffy’s Take Away 

Nr. 118  -  19 May   2005

1.    Israël op weg naar een burgerstaat zonder zionisme: ook religieuzen haken af
2.     John Paul  II     [English]
3. Controle met Mashgiach kent zijn grenzen
4. Brutale inspectie Arbeids- en Vreemdelingendiensten ontaardt in vechtpartij 

Nieuwsflash Nr. 36  -  20  May  2005

Herrie bij Hatzole: omstreden kopstuk met onmiddellijke ingang ontslagen

Nieuwsflash Nr. 37  -  20  May  2005

Herrie bij Hatzole: omstreden kopstuk met onmiddellijke ingang ontslagen:
Het standpunt van het Comité 

Nr. 119  -  27  May   2005

1.  Het overwegen waard: onze kinderen een vak aanleren
2.   Open brief aan moderne ruimdenkende dames
3.  Shabat BeShabato doet aan zelfverheerlijking
4. Lag BaOmer

Nieuwsflash Nr. 38-39  -  27  May  2005

Opperrabbijn A.E. Rubinstein overleden
en wordt in Israël begraven naast Opperrabbijn Ch. Kreiswirth 

Nr. 120  -  2 June   2005

1.  Begrafenis van Opperrabbijn A.E. Rubinstein
2. Bij het overlijden van de Opperrabbijn
3. Wanneer coöpteert Machsike Hadass M.A. Bamberger?
4.  Seculiere Rechtbanken spellen Bobovers en Satmarers de les
5.  “Hoe goed en hoe heerlijk als broeders bijeen te zijn”
6. Javne en Jesode Hatora  krimpen, terwijl chareidi scholen uit hun voegen barsten 

Nr. 121  -  10  June   2005

1.  Van Verstrooing naar Versnippering: een pessimistische kijk op de joodse wereld
2. Pluimpje voor Burgemeester P. Janssens en zijn administratie
3.     Dayan E. Sternbuch wellicht nieuwe Opperrabbijn
4.     Machsike Hadass bant Jom Haatzma’oeth uit haar kalender 2005
5. Zaka: liegen en bedriegen geoorloofd 

Nr. 122  -  17  June   2005

1.    Het hiernamaals versus het hiernumaals
2.   Geen tijd? Geen geduld! Een les in tijdsbeheersing
3.   Overstap naar Shomrei Hadass wordt de boodschap
4.  Welsprekende criminaliteitscijfers
5.  Jesode Hatora: hoed op!
6. Leden “Centrale” Nederlandsonkundig? 

Nr. 123  -  23  June   2005

1.  Wie is Beis Reisel, die een verdieping van het ex-Waldorf Hotel heeft gekocht?
2. Onterechte karaktermoord op een joodse beëdigde vertaalster
3. Hatzole, echt van ons allen
http://membres.lycos.fr/davidrosenberg/Nieuwsflash40.pdf4. Mazel moet je hebben, ook voor weldadigheid
5. Tikvatenoe, onze hoop en trots
6. Zaka: liegen en bedriegen geoorloofd [verv.]
7.  Mishpacha recidiveert met bedenkelijke humor
8. Rabbi Leibush Leiser roept bij monde van zijn Rebbetzen de dames van zijn synagoge op om zich elegant te kleden en te schminken 

Nr. 124  -    1 July   2005

1.  Donna Gracia niet uit Shabat BeShabato weg te denken
2.  Thorajongelui, schenk wat van uw lerntijd voor tsedokko
3. O tempora, o mores. Veranderende zeden
4.  Antwerpse WIZO tweetalig Frans-Engels
5.  Wat scheelt er met het onderwijs Nederlands in onze scholen? 

Nr. 125  -    8 July   2005

1. Pandoradoos geopend: aanval op Shoelchan Aruch, antisemitisch? 

2. Stop gemengd zwemmen en eet liever varkensvlees of op Jom Kippoer 

Nr. 126  -    15  July   2005

1.    Drama in Israël: tekort aan … Koillels

2. Een voorsmaakje van het hiernamaals

Nr. 127  -    21 July   2005

Gush Katif keert huiswaarts terug:
1. Ontruiming Gaza: doorbreking van geweldcyclus
2. Nationaal-religieuze Rabbijnen praten met dubbele tong 

Nieuwsflash Nr. 40  -  25 July  2005

Thorarol gestolen uit synagoge Mizrachi 

Nr. 128  -    29 July   2005

1. Vox populi of spreekbuis van en voor de kleine man
2. Hoezeer joodse wet met de tijd verandert
3. Opperrabbijn I.M. Lau tot President van Israël?
4. Opgelet: sjnorrers wapenen zich met professionalisme
5. Shomrei Hadass zoekt Dajan
6. Gedoïlim maken promotie van kosjere GSM (MIRSS) 

Nr. 129  -    4 August   2005

1.  The Making of a Godol
2. Arbeid adelt
3.    Rabbinale stoelendans in Europa 

Nr. 130  -    11 August   2005

1. Onislamitische islamieten
2.   Op weg naar Knokke anno 1950
3.  Urgentiediensten 100 en 101 te Knokke anno 2005
4. The Making of a Godol [verv.] 

Nieuwsflash Nr. 41 - 12 August 2005

Tisha B'Av

Nr. 131  -    19 August   2005

1.  Intolerante en kindarme moderne samenleving
2.  Rouwen om de Tempels in Jeruzalem en hunkeren naar de bouw van de Derde Tempel
3. 
Israëlisch leger capituleert voor het terrorisme

Nr. 132  -    26  August   2005

1.   The Making of a Godol
2.  Physical Beauty in Jewish Sources
3. Demeaning Shnorrer ballet at  Hareidi gatherings
4.  Mini-mummies or child labour among Hareidim
5.   Eating Mehadrin only and falsifying expiry dates and prices
6. Pope John Paul II and the Jews

Nr. 133  -    2  September   2005

1.    Satmar opent de doos van Pandora
2. Interview F. Dewinter in Haaretz doet stof oplaaien in Vlaamse pers
3. Joodse multimiljardair verlaat de wereld op zijn kousevoeten 

Nr. 134  -    12  September   2005

1. Joods Antwerpen heeft nu haar Salman  Rushdie affaire met oproep tot religieuze moord
2.  Ch. Pluczenik doet het weer, nu bij de H.R.D.
3.  Segregatie in ultraorthodoxe scholen in Israël 

Nr. 135  -    15  September   2005

1. Joods Antwerpen heeft nu haar Salman  Rushdie affaire met oproep tot religieuze moord
2.  Bescherming door afscherming of door openheid? Een debat waard
3. Bobov volhardt en blijft procederen voor seculiere rechtbanken


Nr. 136  -    22  September   2005

1. Krachtige veroordeling door beide Opperrabbijnen en door Forum Joodse Organisaties van de aansporing tot moord
 2. Forum  O.R.T.
3. Joods Antwerpen heeft nu haar Salman  Rushdie affaire met oproep tot religieuze moord
4. Jihad en Messiroes Nefesh: het essentiële verschil
5. De gunstige evolutie van authentiek joods onderwijs in Antwerpen 

Nieuwsflash Nr. 42 - 23 september 2005

Rabbi S. Luria van Wiznitz kandidaat Dajan Shomrei Hadas 

Nr. 137  -    29  September   2005

1. Huurling van de pen
2. Explosie aan nieuwe e-post abonnementen
3. Joods Antwerpen heeft nu haar Salman  Rushdie affaire met oproep tot religieuze moord
4. De gunstige evolutie van antikwaadsprekerij campagnes in onze middens
5.  Het schouwspel van het Selichot-gebed, elk jaar opnieuw op T.V.?
6. Rav J.M. Kohen in Parijs: water bij de wijn

Nieuwsflash Nr. 43 - 2  october 2005

Wees op uw hoede: Politieagent Rudy Van Dingenen  kondigt, op de vooravond van de joodse feestdagen, ingrijpen aan op de Belgielei en omgeving voor huisvuil dat vóór 8 uur ’s avonds op de stoep wordt geplaatst

Nr. 138  -    6 oktober   2005

1.  Pleidooi voor het Hemelse Tribunaal
2. Gaza synagogen: de ware schuldigen
3. Explosie aan nieuwe e-post abonnementen
4. Joods Antwerpen heeft nu haar Salman  Rushdie affaire met oproep tot religieuze moord
5.   Verwachtingen voor het nieuwe jaar van een religieus correcte orthodoxe jood
6. Pluim voor Stad en Politie
7. Hedendaagse dwingende  kuisheidsregels
8.   Changing the Decree on Rosh Hashanah and Yom Kippur 

Nr. 139  -    14 oktober   2005

1.  Jesode Hatora onder constante hoogdruk
2.  De Satmar Pandoradoos barst uit haar voegen
3.  Hedendaagse dwingende  kuisheidsregels

Nr. 140  -    20 oktober   2005

1. Nefast krediet door kleinhandelaars
2.  Open Brief aan de Apothekers in de joodse wijk
3. De Satmar Pandoradoos barst uit haar voegen
4.  Hedendaagse dwingende kuisheidsregels
5. Het verborgen facet uit Borreman’s leven 

Nr. 141  -    28 oktober   2005

1. Wonderbaarlijke wereldwijde eensgezindheid van het Rabbinaat en selectieve Daas Toire
2.    Onze rubriek “Uit de Oude Doos” krijgt navolging in De Centrale en in  Shabbat BeShabato
3. In Memoriam Ch. Bornstein
4.  Het bijbelse scheppingsverhaal
5. Hedendaagse dwingende kuisheidsregels
6. 
Gastauteur: onze Ambassadeur in Israël over België en de Holocaust

Nr. 142  -    2 november   2005
a

חיים בן דבורה גיטל לבהגוה"נ ולרפ"ש

1. Slagveld bij Satmar Williamsburg op Simches Toire
2. 
Häagen Dazs-Toïre [Archief]

Nr. 142 bis  -     2 november   2005

Slagveld bij Satmar Williamsburg op Simches Toire: de foto’s
van de geïnterviewden op Jom Tov

Nr. 143  -     9  november  2005
a

חיים בן דבורה גיטל לבהגוה"נ ולרפ"ש

Nesquik: kosjer, parve en toch in Antwerpen  ongeoorloofd ? [Archief]

 
Nieuwsflash Nr. 46 - 14 november 2005

Polemiek stadsdichter R. Nasr – De Morgen

Adjunct-Hoofdredacteur De Morgen: Eigenlijk sta ik achter de vernietiging van Israël - niet van de Joden, maar van een zionistische staat.

 
Nieuwsflash Nr. 47 - 15 november 2005

Forum meldde het reeds op 7 oktober 2005:
Rabbijn Eliezer Wolff uit Marseille, kandidaat Dajan Shomrei Hadass

Nr. 144  -     17  november  2005

1. Islamofobie, taboe of Realpolitik?

2. Rellen in Parijs: een cultuur van fatalisme en slachtofferrol?

3.  Slagveld bij Satmar Williamsburg op Simches Toire: wie haat zaait, oogst haat

4. Hedendaagse Daas Toire: verbod op Internet

5. De Morgen pleit voor vernietiging Staat Israel

6. Gastauteur: J. Farah over Intefada in Parijs

7. Rabbi I.S. Pollak benoemd: naast schappelijkheid ook moed vereist

8. Afdoende afschrikking tegen moslimterreur tijdens WO I

Nr. 145  -     24 november  2005

1. De Morgen pleit voor vernietiging Staat Israël en de joodse gemeenschap zwijgt

2. Rellen in Parijs: een cultuur van fatalisme en slachtofferrol?

3.  Onze foutenrubriek Shmiras Haloshen werpt vruchten af

4. Satmar nieuws

5. Hedendaagse Daas Toire: verbod op Internet

6. Islamofobie, taboe of Realpolitik?

7. Boek over “kindervakantiekampen” in nazi-Duitsland op Boekenbeurs

8. Gastauteur: Israëlische aanwezigheid op Antwerpse boekenbeurs

Nr. 146  -     1 december  2005

1.  Islamofobie, taboe of Realpolitik? Het regent strafklachten

2.  Onze strafklacht tegen ALLE islamofoben

3.   Satmar Nieuws

4.  Proliferatie van synagogen gaat door

5. Hedendaagse Daas Toire: verbod op Internet

Nr. 147  -     8  december  2005

1.  Pleidooi voor professionalisme in Rabbinale arbitrages (Din Toire)

2.  Hoe overdreven vroomheid tot overtreding van de wet kan leiden

3. Islamofobie, taboe of Realpolitik?

4.    Hedendaagse Daas Toire: verbod op Internet


Nr. 148  -     15  december  2005

1. Rouwen om de Tempels in Jeruzalem en hunkeren naar de bouw van de Derde Tempel – Deel II

2.  Pleidooi voor professionalisme in Rabbinale arbitrages (Din Toire)

3.  Hoe overdreven vroomheid tot overtreding van de wet kan leiden

4. Islamofobie, taboe of Realpolitik?

5. Iraanse President recidiveert: Israël van de kaart vegen

6.    Hedendaagse Daas Toire: verbod op Internet

7. Rode Kruis bant Rode Davidster

Nr. 149  -     23 december  2005

1.  Knack stelt de goede vragen over dubieuze diamant. Wie geeft de repliek?

2.   Kennismaking met de dynastie der Hasmoneeërs-Maccabeeërs

3. Gedoïlim Eliashiv en Wosner verbieden vliegtuigreizen

4.    Hedendaagse Daas Toire: verbod op Internet


Nieuwsflash Nr. 48 - 23 december 2005
 

Nieuwe twistappel tussen beide Kehilles: het ritueel slachten (שחיטה):
kwade brief van Rav E. Sternbuch aan Rav D.M. Lieberman


Nieuwsflash Nr. 49 - 24 december 2005


1. Nieuwe twistappel tussen beide Kehilles: het ritueel slachten (שחיטה):
kwade brief van Rav E. Sternbuch aan Rav D.M. Lieberman [verv.]
2. Rabbi J.D. Schmahl kandidaat Dajan Shomrei Hadass

Nr. 150 -  29 december  2005

 1.   Joden en Moderniteit

2.   Rijk en arm in onze middens 

3. Mini-bedelaars op pad: Men gait noch Geld

Met inhoudsopgave Rubriek Mijn Daas Jochid, nrs. 101-150


 
Nr. 151 -     5 januari 2006


Premier A. Sharon  van Israël  vecht voor zijn leven

1.   Een nieuw theologisch discours voor gekwelde geesten

2.   Arm debatloos joods Antwerpen

Nr. 152    -     12  januari 2006


Premier A. Sharon  van Israël  vecht voor zijn leven en de polemiek over het al dan niet voor zijn welzijn bidden…

1.    Als bruggenbouwer verscherpt   Sharon  de extremen

2.  Gokken en speculeren met de joodse wet

3. Nieuwe kuisheidsvoorschriften in Square, N.Y. (USA)

Nr. 153    -     19  januari 2006

Ouderdomsdeken Rabbi Isaac Kaduri (106)  in kritieke toestand

1.  Rabbinical Council of America met baanbrekende en verreikende mededeling over scheppingsverhaal

2.   Joods Antwerpen en Sharon’s doodstrijd

3.  Hedendaagse Daas Toire: verbod op Internet


Nr. 154    -     26 januari 2006

1.  Rabbijnen en zwaarlijvigheid

2. Israëlische veiligheidsmuur versus Vlaamse taalgrens

3. Islamofobie, taboe of Realpolitik [verv.]?: Schepen Delwaide: “Filip Dewinter is geen antisemiet”

4. Rabbinical Council of America met baanbrekende en verreikende mededeling over scheppingsverhaal [verv.]

5. Poging van Machsike Hadass om vrije mening te muilkorven: alleen officiële woordvoerders aan het woord

6.  Hedendaagse Daas Toire: verbod op Internet


Nieuwsflash Nr. 50 - 29 januari 2006


Ouderdomsdeken Rabbi Isaac Kaduri (106)  overleden

זקן המקובלים הרב יצחק כדורי הלך לעולמו

a


Nr. 155    -     2  februari 2006

Ouderdomsdeken Rabbi Isaac Kaduri (106)  overleden

1.  Lessen Nederlands als eerste stap naar een beroepsopleiding in Chareidi-land

2.  Een pleidooi voor lessen uit Auschwitz i.p.v. over Auschwitz


Nr. 156    -     9  februari 2006

1. De nieuwe godsdienstoorlog

 2. Filip Dewinter (VB) vandaag  in Haaretz over moslimrellen

3.Een pleidooi voor lessen uit Auschwitz i.p.v. over Auschwitz [reactie]


Nr. 157    -     16  februari 2006


1.   Genocide en gedenkplicht in de Bijbel

2.  De nieuwe godsdienstoorlog

3. Festival aan Rabbinale verboden gaat door: Eilat verboden gebied voor Chareidim

4. Lesbische leerkracht weggepest uit Jesode Hatorah


Nr. 158    -     23 februari 2006


1.   Van standrechtelijke executie in de Bijbel tot procesregels in de Talmud

 2.  Holocaustnegationisme en godlaster op één lijn?

3. De Changing of the Guard in Antwerpen

4. De nieuwe godsdienstoorlog [verv.]

Nr. 159    -     2  maart 2006


Speciaal diamant

1.   Diamant onder aanval, HRD blijft zwijgen

2. Een nieuw theologisch discours voor gekwelde geesten [verv.]

3. Een pleidooi voor lessen uit Auschwitz i.p.v. over Auschwitz [verv.]

Nr. 160-161    -     9  maart 2006


1.  Kimche DePische: Pessach in aantocht: onze stadsgenoten worden sjnorrers

2.  Slechts drie Tempels in Jeruzalem?

3.  Forum had het voorspeld: mechitse (= geslachtsbarrière) bij Jingeleit

4. Hoe lang blijven onze zelfbenoemde notabelen het afbrokkelende  cordon sanitaire nog trouw?


Nr. 162    -     23  maart 2006


1. In memoriam  Jossi Shuldiner זצ"ל   

2.   Rabbijn A. Ehrentreu: doorgaan en volharden en mechitse doortrekken

3. Onze Gedoïlim druk doende naar de oorzaak van de vogelgriep  


Nr. 163    -     30  maart 2006


1.   Judeo-islamietische beschaving versus westerse lekencivilisatie

2.  Een ongewenste nieuwkomer in joods Antwerpen

3. Hartverwarmende solidariteit in joods Antwerpen   


Nr. 164    -     6 april   2006


1.  Europa ontwaakt naar sluimertoestand: de groeiende interesse voor religieuze opvoeding

2.    Kehille Stamford Hill steunt Netura Karta. Synagoge Tschortkow in Antwerpen ook?

3.  Kiekeboe antisemitisch of humoristisch?
4. Shabat BeShabato: geen woord over wijlen Jossi Shuldiner

 
Nr. 165    -     10  april   2006

1. De tranen van onze gezinshoofden, een eeuwige smet op het blazoen van onze Rabbijnen  
2.
  Wie is “Rabbijn” Dr. Jonathan Serphos, alias John Schreurs? 

[subscribe: here]

Nr. 166    -     27 april   2006

1.    Wat is er met de woning van Opperrabbijn Ch. Kreiswirth gebeurd sedert de ontruiming door de Rebbetsen?

2.  Kehille Stamford Hill steunt Netura Karta.  Het ware verhaal: belastingontduiking

3. Van Goï tot antisemiet: Jean-Baptiste Borreman

4. Antizionistische kruistocht in Jeruzalemse Mea Shearim wijk. Rabbijnen dwarsbomen procesgang

5. Ook Chabad bezondigt zich aan ערכאות של עכו"ם (extra muros proces)

Nr. 167    -     5 mei   2006 

1.      Villa Altol en Agoedas Jisroëil sluiten hun deuren

2.  Bakkerij Cream Schnit hechsher kwijt wegens financieel geschil

3.  Satmar verbiedt J.B. Borreman toegang tot synagoge

4.  Bedenkingen bij de herdenkingsplechtigheid voor Jossi Shuldiner

5. Rabbi Tuvia Weiss deporteren als ongewenste illegale allochtoon
6. Thora-dag zorgt voor spanningen en pressies

 

Nr. 168    -     11  mei   2006

1. Europe awakes from its slumbers - the growing interest in religious education

2.      P. Kornfeld waarschuwt voor TV-ploeg in Antwerpen

3.  Zoon van Belzer Rebbe in Antwerpen voor  Fundraising

4. Satmar verbiedt J.B. Borreman toegang tot synagoge [reactie JBB]

5.   Pirchei en Benoth Agoedas Jisroel (Agoudath Israel) ontbonden in 1993!

                                       6.  Seksuele aanranding in Chareidi-kringen       

7.  Rav J.S. Eliashiv trekt ten strijde tegen Israëlische antidiscriminatiewet

8. Hoezeer zijn joden ingeburgerd ?
9. Gerrer Rebbe en R. Shteineman op dure bedeltocht van $ 1,5 miljoen

  
Nr. 169    -     18  mei   2006 
 

1. Verbied Skinhead-look i.p.v. moslimhoofddoek en joods keppeltje! Bescheiden medeleven van Joods Antwerpen met de vermoorden

2. Wanneer worden Antwerpse joden politiek mondig?       

3.   Overpeinzingen bij Belzer Fundraising in Antwerpen  

4.  Opperrabbijn A.E. Rubinstein: een dramatische figuur

5.  Seksuele aanrandingen in Chareidi-kringen [verv.]    

6. Ook beroepsopleiding volwassenen wordt gecensureerd!
7.   Joodse Hotline op komst


Nieuwsflash Nr. 52 - 18 mei  2006

 

1. Rabbijn Mordechai Gafni (Parshat Hashavua in Forum), verdacht van verkrachting, op de vlucht

2. De Morgen: Media Markt baas oud SS-er

Nieuwsflash Nr. 53 - 21 mei  2006 

1. Tevergeefse oproep aan officieel Joods Antwerpen om deel te nemen aan de ‘stille mars’ van 26 mei 2006
2. Satmar kredietkaartenfraudeurs uit Antwerpen verdacht van verkrachting in Lakewood, N.J. (USA)

Nieuwsflash Nr. 54 - 24 mei  2006

Open Brief aan het joods establishment  om deel te nemen aan de ‘stille mars’ op 26 mei onder het motto “Het verdriet is van A”

Nr. 170-     25 mei   2006

1. Open Brief aan het joods establishment  om deel te nemen aan de ‘stille mars’ van 26 mei onder het motto “Het verdriet is  van A”

2.  Machsike Hadass  handelt in gevogelte       

3.   Voltallig Rabbinaat eist inspraak in Jesode Hatora opvoedingsbeleid    

4.   Bloedstollende moslimwaanbeelden in West Europa

5.  Seksuele aanrandingen in Chareidi-kringen [verv.]    

Nieuwsflash Nr. 55 - 26 mei  2006

Opgemerkte joodse aanwezigheid op stille mars: beide joodse gemeenten met topdelegaties


Nr. 171 -     1 juni    2006

1. Opgemerkte joodse aanwezigheid op stille mars: beide joodse gemeenten met topdelegaties

2. Racisme of drempelverlaging van leven?        

3.   Kiezers van progressieve partijen rechtsreeks verantwoordelijk voor elke wandaad en misdaad door allochtonen?

4.   Machsike Hadass  handelt in gevogelte [verv.]      

5.   Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

 6. Joodse delegatie bij burgemeester over Commissaris Rudi Van Dingenen
7. In Memoriam Amram Serfaty, een wandelend mussar-boek


Nieuwsflash Nr. 56 - 5 juni   2006


Voorlichtingsavond in Tachkemoni-school  over nieuwe BSO-studierichting Handel m.m.v.
The Marc Rich Foundation,
dinsdag 6 juni 2006 te 20 uur in lokaal C4. Iedereen welkom.


Nr. 172 -     8  juni    2006

1.  Eerlijkheid heeft haar prijs

2.     Pluimpje voor Dayan A. Honig , die het goede voorbeeld geeft   

3.  Jackie Mason geeft joden in Antwerpen les in inburgering
4. Nieuw in joods Antwerpen: BSO onderwijs in Tachkemoni School


Nr. 173  -     16   juni    2006

1.  Ook Glatt-kosjerheid  heeft haar prijs

2.  Diamant weer onder schot: Knack recidiveert, H.R.D. volhardt in stilzwijgen         
3.
  Joodse apotheker moet  affiche met schaars geklede dame verwijderen

Nr. 174  -     22 juni    2006


1.  Koning Boudewijnstichting discrimineert joden

2. De maatschappelijke rol van de advocaat: een oratio pro domo

3.  Joodse apotheker moet  affiche met schaars geklede dame verwijderen


Nr. 175  -     29 juni    2006


1.  Het Nishmas-gebed: een propagandastuk?

2.  Verbod op handjesschudden bij joden en moslims beledigend?   
3. Ook Stad discrimineert joden: geen overlegorgaan


Terug / Back
Goedkosjer Homepage